Risa Fukui

אומנית מגזרות נייר מדהימה מיפן.

הוציאה לפחות ספר אחד שניתן למצוא ב ebay.

חובה להכיר לכל מי שעוסק במגזרות הנייר.

http://www.risafukui.jp/index_en.html

שווה לשים לב שחלק מהעבודות שישנן באתר הן באיכות מספיק טובה  כדי שניתן יהיה להדפיס ולהשתמש בהן בתור בסיס לגזירה.

אהבתם? תשתפו הלאה :)